RU
EN
TR

+7 (727) 226-25-01

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK, DENETİM


KAZADILET CONSULT şirketi, kendi bünyesinde KPMG, Price Waterhouse coopers, Ernst & Young gibi "büyük dört" danışmanlık şirketlerinde geniş iş deneyime sahip olan yüksek nitelikli uzmanlar istihdam etmesi nedeniyle müşterilerine yeminli mali müşavirlik (audit) alanında kaliteli hizmet vermektedir.

Teklif edilen hizmet türleri:

 • Farklı amaçlar için Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan müşterilerin konsolide ve bireysel finansal raporlamaların denetimi (ayrı denetim raporları çıkarmadan ve finansal raporlamanın güvenilirliği konusunda bağımsız bir görüş amacıyla);
 • Dönüşümsel prosedürleri yürütme;
 • Vergi Değerlendirilmesi;
 • Vergi beyannamelerinin hazırlanması;
 • Kayıt tutma yönetmenliğinin hazırlanması (vergi ve muhasebe kayıtları amaçlı);
 • Şirket özellikleri ve olası kontrol prosedürlerinin hesaba alarak iç kuralların geliştirilmesi;
 • Müşterilerin iç kontrol ve risk yönetiminin yeterliliğinin değerlendirilmesi, yanı sıra olası risklerin ve onların etkilerini gösteren ve ayrıca onların azaltılması için ilgili öneriler belirten bir raporun hazırlanması;
 • Muhasebe ve vergi muhasebesi danışmanlığı.

Hizmetlerin sağlanması sırasında aşağıdaki yan hizmetler sunulabilir (gerekirse müşterilerle görüşerek):

 • finansal raporlamaları hazırlama süresininin azaltılması ve kalitesinin iyileştirilmesi konusunda önerilerde bulunmak;
 • müşterilerin kayıt tutma yönetmenliğine uygun olarak demir başların değerlendirme metodolojisinin ve sonuçlarının kontrol edilmesi (onun uygulanması durumunda);
 • şirket devralmanın adil makul fiyatının değerlendirilmesinin metodolojisini ve sonuçlarını kontrol etme (böyle bir devralma olmuşsa);
 • Müşterilerin Kurucularının Genel Kurul üyeleri ve idaresi ve bu organlarının herhangi birinin talebi üzerine mali yılın denetimi sonuçlarının yıllık sunumu;
 • Muhasebe kayıtlarını tutmanın değerlendirilmesi (müşterilerin faaliyetlerinin özelliklerini hesaba alarak stokların kayıt şeklinin değerlendirilmesi, varlıkların ve taahhütlerin değerlendirilmesi ve yeniden değerlendirilmesi, varlıkların ve taahhütlerin sayımı metodolojisinin ve prosedürlerinin değerlendirilmesi, mal, iş ve hizmetlerin tedarikçileriyle alacak-verecek hesaplarının mutabakatının değerlendirilmesi dahil olmak üzere);
 • Program-teknik donanımı durumunun ve otomatik bilgi işlem sistemlerinin güvenilirliğinin değerlendirilmesi;
 • muhasebe ile ilgili konularda müşterilerin iştiraklerinin ve şubelerinin faaliyetleri üzerinde kontrol organizasyonunun analizi;
 • Muhasebe ve Vergi muhasebesi alanında müşteri faaliyetinin Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatına uygunluğunun değerlendirilmesi;
 • Müşterilerin stok sayımının yürütülmesi sürecinde denetçinin bulunması.

Diğer hizmetler:

 

«KAZADILET CONSULT» Danışmanlık Şirketi

Naurızbay Batır cdd, 31, office 44, "Premium Business Center",
Kazakistan, Almatı

Telefon

+7 (727) 226-25-01
E-mail: info@kazadilet.kz

Faks

+7 (727) 226-25-02