RU
EN
TR

+7 (727) 226-25-01

 

MUHASEBE HİZMETLERİ


«KAZADILET CONSULT» şirketi müşterilerinin işlerini takip edebilen kalifiye ekibine ve modern teknolojik  aletlerine  sahip olarak muhasebe hizmetlerini sunmaktadır
Muhasebe hizmetleri hem komple muhasebe hizmeti olarak hem de müşterilerin muhasebe kayıt işleriyle alakalı ayrı bazı operasyonları uygulama olarak  sunulmaktadır. 

Muhasebe hizmetleri hem müşteri şirketlerin mekanında hem de uzaktan «KAZADILET CONSULT» şirketinin ofisinde sunulmaktadır. 

«KAZADILET CONSULT» şirketinin muhasebe hizmetleri müşteri şirketlerin muhasebe ile ilgili masrafları (iş yeri kirası, maaş vergileri, ekipman vs) %30-50’ye kadar düşmesini sağlamaktadır. 

Yetkili ve nitelikli muhasebe hizmeti müşteri şirketlerin faaliyetlerinin tüm aşamalarında hataları önlemek için imkan sağlamaktadır.

«KAZADILET CONSULT» şirketinin muhasebe hizmetleri her çeşit sektörlerde iş yapan 30'dan fazla müşteri tarafından kullanılmaktadır.

Firmanıza muhasebe desteği hizmetini sunarak «KAZADILET CONSULT» şirketi çalışma hataları için  (para cezalarının ödenmesi, cezalar) mali sorumluluk kabul ederek, gerekli tüm muhasebe işlemlerin uygulanması ve raporların zamanında sunulmasını garanti etmeye yanı sıra muhasebe hizmetlerin sürekli olmasına garanti vermesi, personel eksikliği (işten çıkarma, işçilik ve diğer izin erişim, hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik) riskini ortadan kaldırır.

Uzmanlarımız tarafından sunulan komple muhasebe ve vergilendirme ile ilgili muhasebe hizmetleri aşağıdakileri içermektedir:

1.      Muhasebe kayıt politikasının geliştirilmesi ve güncellenmesi - «KAZADILET CONSULT» şirketi müşteri şirketlerinin muhasebe kayıt politikalarını geliştirirken faaliyetlerinin tüm  ayrıntılarını hesaba almakta ve mevcut muhasebe politikalarının düzeltilme ihtiyacı olduğu durumda onun düzeltilmesini sağlamaktadır.

·         Mevcut mevzuatın taleplerine uygun şekilde muhasebe politikasının geliştirilmesi ve vergi kayıdını yaptırılması;

·         mevcut muhasebe politikalarının analizi ve düzeltilmesi;

·         kayıt prosedürü ve onu sistemli çalışmasını sağlamak için müşteri şirketle birlikte uygulamalar geliştirme;

·         müşteri şirketlerin muhasebe ve vergi kayıdı ve raporlama sistemleriyle ilgili öneriler verme.

 

2.      Muhasabe kayıdını yürütme – müşteri şirket birincil muhasebe belgelerin derleme ve işleme doğruluğu, yazılım proğramını kullanarak muhasebe ve vergilendirme kayıdında tüm ticari işlemlerin yansıması üzerinde kontrol etmektedir.

·        Muhasebe kayıtları;

·        Demirbaş ve maddi olmayan varlıkların kayıdı;

·        Rezervlerin kayıdı;

·        Kiralamaya İlişkin kayıtlar;

·        Varlıkların uzun vadeli üretimi ve inşa edilmesi esnasında giderlerin kayıdı;

·        Yatırımlar ve kur farkların kayıdı;

·        Gelir ve giderlerin kayıtları;

 

3.      Muhasebe ve vergi beyannamelerinin tüm formlarının hazırlanması ve sunulması - uzmanlarımız mevzuat talepleri gereği muhasebe ve vergi beyannamelerinin oluşumunu ve takibinin kontrolünü, yetkili devlet organlarına muhasebe ve vergi beyannamelerinin sunulmasını sağlayacaktır.

·        KDV, kurumsal vergi, emlak vergisi, gelir vergisi ile ilgili bilgilerin analizi;

·        KDV, kurumsal vergi, kişisel gelir vergisi, emlak vergisi, arac vergisi, arazi vergisi, çevre kirliliği için ödemeler ile ilgili beyannamelerin, deklarasyonların hazırlanması;

·        Kişisel gelir vergisi, zorunlu emeklilik ve sosyal katkıların hesaplanması;

·        Gayrimenkul, araç, arazi vergisi ile ilgili cari ödemelerinin hesaplanması;

·        Vergi ödemelerinin hesaplanmasının doğruluğunun kontrol edilmesi;

·        Merkez Bankaya ödemeler bilançosunun hazırlanması;

·        İstatistiksel raporların hazırlanması ve sunulması.

 

4.      Maaşların, tahakkuk eden vergi ve diğer zorunlu ödemelerin hesaplanması - Şirketin uzmanları müşteri şirketlerin bordro, izin maaşları, tazminatlarının ve ilgili vergi ve zorunlu ödemelerin hesaplanmasına ilişkin  zamanında ve tam desteği sağlamaktadır.

·        Avans kayıtlarının oluşturulması, zimmetlenmiş varlıkların kontrolü;

·        Müşteri şirketlerin çalışanları için maaşları, tatil tazminatı, geçici sakatlık tazminatı, tazminat ve diğer ödemelerin hesaplanması;

·        Çalışanların ellerine maaşların verilmesi için bordroların, banka kartı hesabına ücretlerin transferi için ücret tablolarının, ödeme tablolarının oluşturulması;

·        Müşteri şirketlerin çalışanlarına kart hesaplarının açılması;

·        Müşteri şirketlerin her çalışanı için zorunlu emeklilik ödemelerin ve sosyal güvenlik katkılarının hesaplanması ve havale edilmesi;

·        Şahısların gelir belgelerinin hazırlanması;

·        Seyahat belgelerinin hazırlanması;

 

5.      Muhasebe, vergilendirme ve personel işi konularda Danışmanlık - «KAZADILET CONSULT» Şirketinin uzmanları müşterilerin faaliyetleri esnasında ortaya çıkan muhasebe ve vergi beyannamelerini verme ile ilgili sunulan önerilerin uygulanması için hızlı yardım sağlamakta ve danışmanlık vermektedir.

·        1C proğramı üzerinden danışmanlık;

·        Vergilendirme ve Gümrük Birliği konularda;

·        İşçi disiplini vb konularda.

 

6.      Döviz işlemleri ve kayıdı – mülkiyet hakkının ve döviz değerleri konusunda  diğer haklar geçişi ile ilgili işlemlerin üzerinde kontrol etme ve yanı sıra ödeme aracı olarak kullanımı; Döviz değerlerin, ulusal paranın, değerli kağıtların ve ödeme belgelerinin Kazakistan Cumhuriyetine ithalatı, transferi, havalesi yanı  sıra Kazakistan Cumhuriyetinden  ihracatı, transferi ve havalesi.

·        Döviz satın alma-satma işlemleri;

·        Yabancı para nakit işlemleri;

·        Özel hesaplarda döviz kayıtlarının tutulması;

·        Yabancı seyahat için kullanılan para biriminin kayıdının tutulması;

·        Yabancı para kredilerin göz önünde bulundurulması vb.

 

7.      Firmalarla alış-verişlerin analizi, alacak ve borçların izlenmesi – müşteri şirketlerin sözleşmeleri ve diğer yükümlülükleri üzerinden ödemeleri izleme ve yapma, karşı taraflarla karşılıklı mutabakatlar yapma, firmalarla cari hesapların karşılaştırılması.

·        karşı taraflarla karşılıklı mutabakatlar yapma, firmalarla cari hesapların karşılaştırılması;

·        (Ödemeler açısından) karşı tarafa yazıların hazırlanması ve gönderilmesi;

·        Alacak ve borçların envanterisinin yapılması;

·        Vekaletnamelerin hazırlanması, verilen vekaletnamelerin kayıt defterininin tutulması, tescili edilmesi;

·        Şüpheli alacak ve borçların analizi;

·        rezervlerin oluşturulması.

 

8.      Finansal analiz - Şirketin mali durumu hakkında bilgi verme, iç finansal raporlama, muhasebe ve yönetim kayıtlarının konsolidasyonu ve ayrılması.

·        Gelir Analizi;

·        Demirbaşlar ve stokların analizi. Likit olmayan stoklar için rezervlerin oluşturulması;

·        Kazançların, kayıpların ve nakit akışının planlamasını organize etme (Bütçe),  gerçek verilerden bütçe sapmalarının Analizi.

 

9.      Muhasebe belgelerinin İzlemesi - şirket muhasebe ve vergilendirme kayıtlarının geliştirmesini ve tutmasını yürütmektedir.

·        Verilen ve alınan faturaların kayıdının tutulması;

·        Muhasebe ve vergi kayıtlarının dosyalarının tutulması,

 

10.  Muhasebe ve vergi kayıtlarının düzeltilmesi  - «KAZADILET CONSULT» Şirketi  finansal tablolarda muhasebe işlemlerin yansıtılmaması,  birincil belgelerin kayıbı, vergi beyannamelerinin yanlış verilmesi nedeniyle Muhasebe ve vergi kayıtlarının düzeltilmesi konusunda hizmet sunmaktadır.

·        Şirketininizin muhasebe kayıtlarının cari durumunun tanılaması, mevcut problemlerin   tespit edilmesi ve bunların ortadan kaldırılması için önerilerin hazırlanması;

·        Vergilerin hesaplanması, borçlar konusunda vergi makamları ile uzlaşma ve değiştirilmiş vergi beyannamelerinin ibraz edilmesi, açıklamaların yapılması;

·        Muhasebe işlemlerinin analizi ve kayıtlarda hataların düzeltilmesi.

 

 


Diğer hizmetler:

 

«KAZADILET CONSULT» Danışmanlık Şirketi

Naurızbay Batır cdd, 31, office 44, "Premium Business Center",
Kazakistan, Almatı

Telefon

+7 (727) 226-25-01
E-mail: info@kazadilet.kz

Faks

+7 (727) 226-25-02