RU
EN
TR

+7 (727) 226-25-01

 

İK kaynakları


«KAZADILET CONSULT» Şirketi İnsan kaynakları dış kaynak kullanımı – bu, hizmetlerin doğru, yetkili ve professyönel uzmanlar tarafından verilmesinin, Müşterilere Kazakistan Cumhuriyetinin mevcut iş mevzuatları ihlallerinin, olabilecek cezaların ve mahkeme süreçlerinin ve Kazakistan Cumhuriyeti yetkili devlet makamlarının iş ve vergi mevzuatı konusundaki denetimlerinin önlenmesinin garantisidir

«KAZADILET CONSULT» şirketi tarafından sunlacak dış kaynak kullanımı Size ne verir:

- para tasarrufu.  İnsan kaynakları dış kaynak hizmetinin maliyeti, belirli bir faaliyet alanınızda kendi personel birimleri ve çalışanlarınızı kurma maliyetinden daha düşüktür.İnsan kaynakları dış kaynak kullanımı çalışanlarınızın maaşı, onların vergi ve zorunlu ödemelerinin azaltılması, ayrıca ek ofis ekipmanı, ofis ve kırtasiye malzemeleri, lisanslı yazılım programlarına gidecek masrafların olmaması demektir ;

- sorunsuz ve devamlı çalışma şekli. İnsan kaynakları dış kaynak kullanımı işinizin sorunsuz, aksamasız ve devamlı ilerilemesini sağlar, normalde bir personelinizin iş tatilinde, geçici iş göremezlik halinde veya öngörülmeyen sebeplerden dolayı iş yerinde olmaması, şirketinizin insan kaynakları biriminin işinin aksamasına neden olabilir;

- personel yönetimindeki esneklik. Siz şirketinizin çalışanlarının sayısını çoğaltmanız veya azaltmanız sırasında işe yeni personel almak zorunda değilsiniz;

-  kaliteli hizmet garantisi. Yetkili ve düzgün personeli bir araya getirmek – uzun ve zor bir sorudur. «KAZADILET CONSULT» şirketi ise zaten yüksek sınıflı bir uzman ekibine sahiptir ve İnsan kaynakları işlerini yürütme konusunda geniş bir deneyime sahiptir

Dış kaynak kullanımı aşağıdakileri içerir:

İnsan kaynakları, personel ve muhasebe belgelerinin yönetimi - «KAZADILET CONSULT» Şirketi tarafından işbu hizmetler sunulur: şirketin iç belgelerinin Kazakistan Cumhuriyetinin, kurumların iç düzenlemesi ile ilgili yürürlükteki iş mevzuatına uygun olarak hazırlanması ve yürütülmesi (örneğin, şirketin iç iş kuralları ve ücretleri, iş güvenliği, İşverenin Aktleri (iş emirleri, kararlar vs.) işçilerin işe alımı, görev değişikliği ve işten çıkarılması, İş Sözleşmeleri ve onların Ek Anlaşmaları, İş Sözleşmesinin feshi, bireysel ve kollektif mali sorumlulukları, görev talimatları ve buna benzer evrakar ile birlikte, işçinin özel kartının doldurulması, personel günlükleri ve her işçi için gereken başka da evrakların hazırlanması, düzenlenmesi ve geliştirilmesi) ve onların «KAZADILET CONSULT» Şirketinde saklanması (İşverenin rızası ile).  

Bordro ve maaş hesaplamalarının yapılması ve kayıtlarının tutulması – işçilerin maaşı ile ilişkin tüm belgelerin (maaş ve bordro hesaplanması vergi beyannamesinin hazırlanması, kişisel gelirler üzerinden ödenecek ödemelerin hesaplanması vs.) doğru ve tam olarak yürütülmesi, ayrıca bu işlemlerin, ödenekler veya karlar, çeşitli iş durumlarında emeklilik ve sosyal kesintiler, vergiler, indirimler, sosyal güvenlik katkı payları, gelirler ve vs. evraklar hesaplanırken tüm yasal incelikeri dikkate alarak gerçekleştirilmesi. Maaş hesaplaması hizmeti, ayrı olarak ya da İnsan kaynakları yönetimi veya muhasebe hizmetleri paketi içinde de verilebilir. 

İnsan kaynakları denetimi – insan kaynakları ile ilgili belgelerin Kazakistan Cumhuriyeti İş Mevzuatına gereksinizmlerine uygun olarak denetimi yapılabilir ve denetim sonrası İşverenin iç belgelerinin düzenlenmesi ve güncellenmesi için analizler yapılır ve öneriler sunulur. Ayrıca, söz konusu belgelerin yürürlükteki kanun ve işverenin iç kurallarına uyum sağlaması için gerekli hzimetler verilir.

İnsan kaynakları belgelerinin ve kayıtlarınıın geri yerine getirilmesi ve yenilenmesi учета –«KAZADILET CONSULT» Şirketi, Kazakistan Cumhuriyeti İş Mevzuatı geregince, kaybolmuş belgeleri ve kayıtları geri yerine getirebilir ve onları gerekli prosedürlere göre yenileyebilir. Söz konusu evraklar listesi aşağıdaki gibidir: işçilerin çalışma saatleri, işe alım emirleri, iş Sözlemeleri, personel günlükleri ve onların maaşının hesaplanması ve kayıtları vs.;

İnsan kaynakları konusunda Şirketin çıkarlarını temsil etmek – insan kaynakları konusunda danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ve işveren çıkarlarının iş ilişkilerinde, iş sorunlarında, denetimlerde ve işçilerin işverenle, devlet makamı, kurumu (yerel yürütme makamları, mahkemeleri ve vs), bireysel ve tüzel kişiler arasındakı sorunlarının çözülmesi konusunda temsil edilmesi


Diğer hizmetler:

 

«KAZADILET CONSULT» Danışmanlık Şirketi

Naurızbay Batır cdd, 31, office 44, "Premium Business Center",
Kazakistan, Almatı

Telefon

+7 (727) 226-25-01
E-mail: info@kazadilet.kz

Faks

+7 (727) 226-25-02